Digitální vzdělávání

Jak rozumíme pojmu digitální vzdělávání

Digitální vzdělávání respektuje moderní trendy a umožňuje posouvat individuální řešení rozvoje znalostí a dovedností i celý vzdělávací proces na vyšší úroveň. Efektivní vzdělávání dospělých si bez zapojení digitálních prvků nelze do budoucna ani představit. Co vlastně rozumíme pod pojmem digitální vzdělávání? Z našeho pohledu nejde pouze o jednorázové nebo dlouhodobé využívání vybraných online nástrojů v rámci vzdělávacího projektu. Je jedno, jestli jde například o e-learning, podcast, video trénink, gamifikaci, on-line přenosy nebo jakékoliv další formy. V širším pohledu chápeme digitální vzdělávání jako příležitost nebo spíše optimální cestu k naplnění současných nároků na kvalitu, rychlost, úspornost a výsledky firemního vzdělávání. Jde jak o vhodné zapojování digitálních prvků do osobnostního rozvoje, růstu odborných znalostí, komunikačních i manažerských dovedností zaměstnanců, tak i nastavení a optimální chod celého systému vzdělávání. Řešení, které zohledňuje všechny požadavky jak ze strany zadavatele (firmy, manažera, personalisty), tak i jednotlivých účastníků rozvojových aktivit.

Co digitální vzdělávání znamená v praxi

Při využívání digitálního vzdělávání společnosti Gradua-CEGOS můžete očekávat:

 • zapojování nejrůznějších online nástrojů do vzdělávání,
 • jejich vhodné kombinace nejen mezi sebou, ale i s prezenčními formami vzdělávání,
 • využívání online diagnostických a průzkumných nástrojů a dotazníků,
 • vysokou míru personalizace – nastavení individuální vzdělávací cesty každému účastníkovi s alternativními formami i obsahem vzdělávání,
 • optimální nastavení a využívání LMS pro řízení procesu vzdělávání všech zaměstnanců – z pohledu uživatelského, manažerského i administrátorského,
 • úsporu času účastníků vzdělávání a výrazné omezení nákladů spojených s dopravou.

Jaké jsou výhody digitálního vzdělávání

V Gradua-CEGOS věříme, že digitální vzdělávání poskytuje širokou škálu výhod pro jednotlivce i celou organizaci. Proto pro Vás individuálně připravujeme a realizujeme digitální vzdělávání tak, aby představovalo:

 • moderní,
 • úsporné,
 • personalizované,
 • přehledné
 • a účinné řešení.

Přesvědčte se o tom i Vy.
Těšíme se na spolupráci i s Vámi!