Ani nejlepší nečaruje… aneb jak na manažerské rozhovory

Když máte tým podřízených lidí, pak jejich vedení zabere čas a potřebuje uvážlivost a péči. Nezáleží ani tak na tom, jestli vedete jen malou skupinku nebo celou organizaci, principy jsou vlastně stejné.

Dny, kdy se jen zaměstnancům říkalo, co a kdy udělat, jsou dávno pryč (a vlastně si nejsme jisti, že to tak vlastně vůbec někdy bylo).

Dřívější „jen jim říct, co a jak mají udělat“ se nám proměnilo v neustálou vytrvalou komunikaci mezi manažerem a jeho podřízenými. Komunikujeme, když lákáme nového zaměstnance do naší organizace a vybíráme do týmu nového člena. Komunikujeme, když ho zaškolujeme a dostáváme „na výkon“. Komunikujeme, když ho stimulujeme k vyššímu nasazení nebo potřebujeme jeho činnost přeformulovat nebo změnit. Komunikujeme, když ho motivujeme a chválíme. Komunikujeme, když s ním plánujeme jeho další rozvoj a kariéru, atd.

Zaměstnanci jsou vůči nám vedoucím stále náročnější, chtějí vědět, co se právě děje, proč je to důležité a chtějí, aby se to s nimi projednávalo. Chtějí cítit, že práce, kterou pro své vedoucí dělají, mají smysl, a chtějí být součástí řešení a hledat si v rámci organizace svou vlastní cestu. Také chtějí, abychom je jako vedoucí posouvali dál a ocenili jejich nápady i nasazení. V případě, že jsou zaměstnanci v těchto bodech spokojeni, je i jejich výkonnost většinou dobrá, v organizaci roste efektivita a produktivita a lidi práce baví a organizace je spokojená.

Proto jsme pro Vás připravili program „Ani nejlepší nečaruje… aneb jak na manažerské rozhovory“.

Cíle:

 • Osvojit si techniky a nástroje přijímacího, adaptačního, motivačního, vytýkacího i hodnotícího rozhovoru, kvalitně se připravit a nacvičit si jejich vedení.
 • Posílit vztah se svými podřízenými a umět uplatnit strategie pozitivního řízení.
 • Naučit se poskytovat zpětnou vazbu podřízeným a dobře pracovat i se zpětnou vazbou ze strany zaměstnanců.
 • Při rozhovorech umět vhodně reagovat na různé typy chování svých podřízených a zvládnout i jejich případné emocionální reakce.

 

Obsah:

 • Začněte s dobrými lidmi aneb hodinový rychlovideokurz výběrových rozhovorů
  • Kdo hledá najde, ale musí vědět koho (hledá)
  • Příprava, průběh a výsledky výběrového rozhovoru a hodnocení uchazeče
  • K čemu je popis a specifikace pracovního místa?
  • Scénář, kritéria, témata, prostředí a otázky, otázky, otázky…
  • STAR není jen hvězda
  • Chyby, kterých se často dopouštíme
 • Stanovte si pravidla hned na začátku aneb jak na aktivační rozhovor v rámci adaptačního procesu
  • Význam a zásady vstupního rozhovoru
  • Nejčastější „hříchy“ adaptace zaměstnanců
  • Nastavení očekávání na zaměstnance a spolupráci
  • Role zpětné vazby v rámci adaptačního procesu
 • Hodnotící rozhovor aneb má smysl hrát fotbal bez skóre?
  • Význam a zásady hodnotících rozhovorů a jejich zvláštnosti
  • Příprava a správné vedení hodnotícího rozhovoru
  • Zásady pro organizaci a vedení hodnotících rozhovorů
  • Struktura hodnotícího rozhovoru
  • Práce s cíli a SMART
  • Obtížné situace při vedení hodnotících rozhovorů
 • Zpětná vazba aneb chvalte, když je čas chválit a kritizujte, když je za co kritizovat.
  • Proč je máme chválit?
  • Proč je máme kritizovat?
  • Jak to celé zvládnout tak, abychom si nepokazili vztahy?
  • Příprava, průběh a výsledek zpětné vazby
  • Vytýkací rozhovor
  • Co raději nedělat a proč

 

Určeno:

Všem, kteří vedou lidi a chtějí to dělat ještě lépe.

 

Přidaná hodnota CEGOS:

 • Jednoduché a srozumitelné návody, které fungují v praxi
 • Řada modelových situací a případových studií z praxe
 • Flexibilní řešení na míru jednotlivcům i skupinám
 • Online i offline výuka zajišťující vysokou diskrétnost