LearningHub

Cegos Leaning Hub představuje systém vycházející z úspěšného Learning Management Systému (LMS Moodle) Totara. Jde o samotný výukový portál, jehož cílem je nabídnout pohodlný přístup uživatelům k vzdělávacím aktivitám skrze webový prohlížeč.

Každý, kdo je zapsán do některých z našich Blended Digital Programs, se může pod svým osobním přístupem přihlásit do systému, který mu umožní vzdělávat se kdykoliv, kdy mu jeho možnosti dovolí. Díky tomu jsme schopni efektivně a úspěšně kombinovat nástroje distančního (digitálního) i prezenčního vzdělávání.

Jedná se o systém, který umožňuje vytvořit vzdělávací cestu zcela na míru a vystavět strukturu vzdělávacích aktivit tak, aby plně splňovaly požadavky i časové možnosti uživatele. Na jednom místě má pak uživatel k dispozici všechny studijní materiály, které kdykoliv v průběhu programu potřebuje pro jeho úspěšné absolvování.

https://learninghub.cegos.com/

user: cegoscz

heslo: cegosgra5

Bližší informace ke struktuře Blended Digital Programs naleznete na stránkách www.cegos.cz.