Stres management

Stres nás v současné době provází životem téměř na každém kroku – ať v dobrém či zlém. Náš program Vám chce pomoci využívat jeho dobré stránky a předcházet dlouhodobé, škodlivé stresové zátěži. Provedeme Vás některými tématy pomocí tematických videí, ve virtuální třídě se seznámíte s podstatou vzniku nežádoucího stresu i s jeho následky na naše zdraví tělesné a psychické. Také si připomeneme jeho aktivizační vliv na naše výkony. Uděláte si pomocí testů jednoduchou autodiagnostiku a při reálném setkání budeme hledat účinnější vzorce chování, které nás ochrání před vznikem nepříjemných pocitů ohrožení. Naučíme Vás jednoduché techniky na zvládání aktuální stresové situace, společně nacvičíme některé relaxační techniky a vybavíme Vás některými užitečnými dovednostmi.
Věříme, že po našem setkání získáte lepší náhled na tento fenomén našeho života, budete umět zabránit jeho negativnímu působení a budete více využívat jeho pozitivní stránky.

Cíle

 • Identifikace zdrojů stresu v našem životě a jeho vliv na náš výkon a zdraví
 • Autodiagnostika vlastní stresové zátěže a jejích zdrojů
 • Rozvoj schopnosti práce s vlastním stresem – pozitivní využívání eustresu, prevence distresu
 • Osvojení relaxačních technik a dovedností pro lepší zvládání stresu

Obsah

Stres v našem životě

 • Definice stresu
 • Pozitivní a negativní stres
 • Vliv stresu na naše zdraví

 • Projevy na úrovni fyzické, psychosomatické choroby
 • Projevy na úrovni psychické a v chování
 • Možnosti odbourávání následků stresu

Autodiagnostika vlastního stresu

 • Můj aktuální stav z hlediska zvládání zátěže
 • Moje stresové oblasti
 • Dovednosti, které mi mohou pomoci

Nejčastější zdroje stresu a techniky jejich omezení

 • Některé techniky zvládání aktuálního stresu
 • Techniky zvládání našich nejčastějších stresových situací
 • Nácvik relaxačních technik

Work-life balance

 • Současný stav, moje přání, můj cíl, moje cesta
 • Strategie vyrovnání osobního a pracovního života
 • Vytvoření konkrétních změn a strategií

Určeno

 • Všem, kteří chtějí žít spokojenější život a pečovat o své fyzické i duševní zdraví.
 • Všem, kteří chtějí lépe zvládat své pracovní cíle a najít cestu k rovnováze mezi osobním a pracovním životem.

Přidaná hodnota Cegos

 • Získáte vhled do vlastní situace
 • Změníte neproduktivní způsoby reagování ve stresové situaci
 • Budete schopni se stresem efektivně pracovat i v situacích vysoké zátěže
 • Naučíte se účinně pečovat o své zdraví