Mezinárodní týmy – objednávka

PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES DO VIRTUÁLNÍ TŘÍDY

Termín konání bude upřesněn.

Cena: 1490,- Kč bez DPH

Tréninkem Vás provede

  • Michaela Wessner

Co Vás čeká?

Společně nahlédneme některé momenty spolupráce v mezinárodním týmu a identifikujeme klíčové faktory vedoucí ke komunikačním šumům či dokonce konfliktům. Zodpovíme si otázky, jak s kulturními specifiky účinně zacházet v jednotlivých oblastech Vám důvěrně známých manažerských dovedností. Interaktivním způsobem se naučíte citlivěji vnímat vnitřní nastavení kolegů z jiných kultur a vyzkoušíte si, jak adekvátně přizpůsobovat svou komunikaci a způsob vedení, abyste předešli nedorozuměním či neefektivitám a naopak dokázali svůj mezinárodní tým vést k lepší spolupráci a motivovat k vyšším výkonům.

Je to pro mě?

  • Pro všechny, kteří vedou a pracují v mezinárodních týmech.
  • Pro všechny, kteří chtějí lépe fungovat v současném stále více globalizovaném světě.

Co se naučím?

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni identifikovat silné a slabé stránky členů Vašeho multikulturního týmu a efektivně je využívat k dosažení optimálních výsledků týmu. Budete umět adekvátně používat různé styly vedení a komunikace s různými kulturami, abyste předcházeli neefektivitám a dosáhli svých stanovených cílů.