Největší hříchy adaptačního procesu – objednávka

PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES DO VIRTUÁLNÍ TŘÍDY

Termín konání 26. 3. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin.

Cena: 1490,- Kč bez DPH

Adaptace je stejně důležitá jako nábor

Tréninkem Vás provede

 • Kateřina Štepánová

Co nás spolu čeká na tréninku?

 • Na příkladu zásadních hříchů adaptace spolu během 180 minut postavíme kompletní vzorový adaptační plán.

Ukážeme si, co dělat před nástupem

  • Adaptační proces začíná již prvním kontaktem s nastupujícím zaměstnancem (uzavření pracovní smlouvy).
 • Jaké informace můžeme hned poskytnout?

První pracovní den

 • Adaptační plán, představení nového zaměstnance na pracovišti, nezbytná školení, kolečko, věci nutné k práci a první úkoly.

Méně je někdy více

  • Nemá smysl je zahltit přívalem informací.
 • Vytvoříme „orientační balíček“ nebo „příručku pro nové zaměstnance“.

Mluvte s nováčkem na rovinu

  • Nedílnou součástí adaptačního plánu jsou pravidelné pohovory s nadřízeným. Úvodní rozhovor, očekávání, průběžná zpětná vazba. Ocenění.
 • A spousta otázek: jak zvládá své povinnosti, jestli je spokojen, jestli všemu rozumí.

Závěrečný rozhovor

  • Délka adaptačního procesu většinou odpovídá délce zkušební doby.
 • Zhodnoťte výsledky adaptace, stanovte si další cíle a ujasněte si úkoly na další období.

Pro více informací kontaktujte:

Zákaznické centrum:
Tel.: +420 226 006 300
e-mail: gradua@gradua.cz