Jak se lépe vypořádat se stresem – objednávka

Přihlaste se ještě dnes do virtuální třídy

Termíny konání: budou upřesněny dle projeveného zájmu

Cena 1490,- Kč bez DPH

Tréninkem Vás provede

  • Tomáš Kršňák

Jak se vypořádat se stresem

Stres nás v současné době provází životem téměř na každém kroku – ať v dobrém či zlém.  Náš program Vám chce pomoci využívat jeho dobré stránky a předcházet dlouhodobé, škodlivé stresové zátěži. Ve virtuální třídě Vás seznámíme s podstatou vzniku nežádoucího stresu, i s jeho následky na naše zdraví tělesné a psychické, ale také si připomeneme jeho aktivizační vliv na naše výkony. Uděláte si pomocí testů jednoduchou autodiagnostiku stresových oblastí, naučíme vás některé jednoduché techniky na zvládání aktuální stresové situace a předáme Vám některé užitečné dovednosti.

Co Vás čeká?

  • Dvouapůlhodinový interaktivní program.
  • Identifikace zdrojů stresu v našem životě a jeho vliv na náš výkon a zdraví.
  • Autodiagnostika vlastní stresové zátěže, jejích zdrojů.
  • Rozvoj schopnosti práce s vlastním stresem – pozitivní využívání eustresu, prevence distresu.
  • Nácvik relaxační techniky a dovedností pro lepší zvládání stresu.

 

Je to pro mě?

Určeno všem, kteří se chtějí naučit lépe vypořádat se stresem.

Co se naučím?

Věříme, že po našem setkání ve virtuální třídě získáte lepší náhled na tento fenomén našeho života, budete umět lépe zabránit jeho negativnímu působení a naučíte se více využívat jeho pozitivní stránky.