Digitální studio

Studio pro vývoj digitálního vzdělávání

Digitální vzdělávání představuje jasný směr splňující dnešní požadavky nejen na rychlost a časovou nebo nákladovou úspornost. Řeší rovněž potřeby související s personalizací rozvojových aktivit zaměstnanců i požadavky na optimalizaci, resp. postupné vylepšování celého systému firemního vzdělávání.

Stejně jako u prezenčního vzdělávání klademe i u digitálních forem stejný důraz na kvalitu. A to již od návrhu a přípravy projektu na zakázku, tak při vlastní realizaci i v následných aktivitách podporujících rychlou aplikaci znalostí a dovedností do praxe. A zakázková řešení, která přesně odpovídají představám a cílům vzdělávání každého klienta, si žádají individuální přístup ve všech směrech.

I to byl důvod, proč vzniklo naše digitální studio. Chtěli jsme zajistit inovativní formy vzdělávání, které splňují veškeré nároky našich klientů. Je to již několik let a za tu dobu jsme ušli zpočátku trochu trnitou, ale ve výsledku úspěšnou „digitální cestu“. Náš tým odborníků postupně získával zkušenosti a budoval kvalitní technické zázemí. Vyplatilo se to.

Jaké služby Vám nabízíme

Dnes jsme pro Vás schopni profesionálně vyvíjet, implementovat a realizovat online prvky vzdělávání, které můžete účinně využívat samostatně nebo je vhodně kombinovat s prezenčními formami rozvoje.

Využít můžete následující prvky digitálního vzdělávání:

  • interaktivní virtuální třídy,
  • výuková i propagační videa,
  • e-learningové kurzy,
  • digitální animace,
  • online dotazování.

Na příklady naší digitální tvorby se můžete podívat zde.

LearnigHub – jak vše pohodlně řídit, organizovat a absolvovat

Jakoukoliv zakázku umíme individualizovat podle rozvojových potřeb Vašich týmů nebo ji personalizovat na úroveň každého jednotlivce. Vše je jen otázkou Vašich preferencí, aktuálních požadavků na rozvoj nebo nastavení celého systému vzdělávání.

Ano, některá řešení mohou být i náročnější. I zde však máme odpověď. Provozujeme vlastní LearningHub, tedy na míru nastavený LMS Moodle, představující pohodlný přístup jakéhokoliv uživatele ke vzdělávacím aktivitám kdykoliv to potřebuje. Tento systém pomáhá zacílit a zpřehlednit vzdělávání jednotlivců i týmů tím, že umožňuje vytvářet individuální vzdělávací cesty. Ukazuje Vám, kde se nacházíte a co je ještě třeba v rámci stanovených cílů vzdělávání absolvovat.

LearningHub využívá takových nástrojů vzdělávání, které respektují úroveň znalostí a dovedností, časové možnosti i schopnosti každého účastníka vzdělávání. Poskládaný program tak může pro každého jedince obsahovat různé formy (vhodné kombinace digitálního a prezenčního vzdělávání)
i odlišný rozsah problematiky. To vše při stejných cílech vzdělávání.

Podívejte se, jak to může vypadat.

Pomůžeme Vám

Zabýváte se myšlenkou natočit výukové video? Potřebujete vytvořit e-learningové moduly, které Vaše zaměstnance motivují k učení? Chcete se přesvědčit, že i virtuální třída může být interaktivní a atraktivně pojatá?

Kontaktujte nás a rádi Vám navrhneme optimální řešení.

A pokud si nejste jistí začleněním konkrétních prvků online rozvoje do Vašeho firemního vzdělávání, rádi s Vámi všechny možnosti prodiskutujeme a poradíme Vám, jak dál postupovat.