Dunning-Kruggerův bias kognitivního zkreslení (LINK živý) odhaluje naši (ne)schopnost objektivně posoudit vlastní kompetentnost a úroveň svých znalostí a dovedností. Může přistihnout kohokoliv z nás kdykoliv inflagranti. 4REAL je rozvojový program, který kombinuje projektový přístup při řešení skutečného problému se zacíleným vzděláváním budoucnosti, je cestou, jak nad touto nástrahou vyzrát. Jako vše nové, vyžaduje odvahu k jeho vyzkoušení. DOOPRAVDY!


Když se vás někdo zeptá, jak dobře rozumíte současné politice, nejspíš neřeknete rovnou, že „ samozřejmě máte přehled a rádi vysvětlíte ostatním, jak se věci opravdu mají”. Velmi pravděpodobně však ohodnotíte vaši znalost a chápání toho, co se kolem vás opravdu děje, výše, než odpovídá realitě. Tento trik našeho mozku prokázali D.Dunning a J.Kruger z Cornell University ve své studii z roku 1999 Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments.  Jednoduše řečeno, čím méně toho víme, tím snadnější je nevidět vlastní omezení a nadhodnotit vlastní schopnosti a znalosti. A naopak. Čím více toho víme, tím více jsme si vědomi našich limitů. Co všechno nepoznané a neprobádané ještě před námi leží neobjeveno… A odtud je už jenom krůček k pochybám o vlastní kompetentnosti.

Jak z tohoto kolečka ven? Především si řekněme, že ne každý je připraven připustit, že jeho úsudek o sobě samém by mohl být neobjektivní. (Asi dost možná taky ještě neslyšel o Dunning-Krugerově biasu:)

Nabízejí se dvě cesty, jak se ujistit, že stojíme nohama na zemi.
1/ Jednak můžeme jít cestou sebereflexe a uvědomění si tohoto tizika. Dá se říci osvětlenou alejí věcné diskuze o daném tématu a více či méně teoretické disputace. Pro mnohé je však teorie stále šedivá.
2/ Naštěstí zelený je strom života a existuje i druhá cesta praxe. Cesta praktické konfrontace s novými znalostmi a nově nabytými zkušenostmi. Ty nám už sami řeknou své. Ať už si o úskalích našeho vlastního úsudku myslíme cokoliv.

Tuto druhou cestu demostruje rozvojový koncept 4REAL, který vzniknul pro firemní prostředí pracovních týmů. Ve třech samostatně realizovaných blocích prochází vybraný tým pevně strukturovanm procesem od zadání reálného úkolu, dejme tomu například přestěhování nově složených týmů do jiných prostor nebo adaptaci pracovních podmínek pro novou generaci zaměstnanců s jejich návyky. Cokolic, co vás právě pálí. V první části analyzují problém a jeho možná řešení a jejich hlavní zbraní je kritické myšlení při zpracování dostupných informací. Druhá část je vzdělávací. Učení se živou zkušeností vybavuje skupiny cíleně tou dovedností, kterou pro vlastní řešení identifikovali oni sami jako kritickou. Třetí část má za cíl odstartovat první kroky vybraného řešení a nejblíže má k projektovému kick off.

A teď se rozhlédněte kolem. Možná je někdy problém i přesně opačný a sebevědomí máme mnozí na rozdávání. Jestli to není tím, že toho moc nevíme. Nedostatek sebereflexe a znalosti problému nás „chrání” v naší bublině. Ať už se cítíte být živým svědectvím Dnning-Krugerova efektu nebo ho vidíte v lidech kolem vás, 4REAL je jednou z možností, jak toto riziko systémově eliminovat ve prospěch kvality naší práce.


Když dva dělají totéž, není to totéž. Pokud se nebojíte. DOOPRAVDY.