Implementace LMS a jeho efektivní využívání

Moodle je Learning Management System (systém pro řízení vzdělávání) s otevřeným zdrojovým kódem. Stejně tak jej můžeme označit jako nástroj pro tvorbu a správu vzdělávacích aktivit. Tento systém vznikl primárně pro potřeby vysokých škol, ale v poslední době je díky své snadné modulovatelnosti hojně využíván i ve firemním prostředí.

Proč používat ve firmě LMS Moodle

Jaké jsou výhody LMS Moodle?

 • Jde o volně šiřitelný software (oproti komerčním řešením LMS, můžete Moodle zdarma stáhnout na adrese: https://download.moodle.org/)
 • Nízká počáteční investice do implementace LMS (firma zaplatí pouze nastavení systému pro její potřeby)
 • Modulovatelnost systému (díky otevřenému zdrojovému kódu si můžete nechat doprogramovat funkcionality přímo Vám na míru, případně můžete využít široké databáze přídavných modulů, které jsou volně dostupné na adrese: https://moodle.org/plugins/
 • Systém je neustále vyvíjen a zkvalitňován (Na vývoji systému spolupracuje velké množství programátorů z celého světa)

Jaké možnosti využití systém Moodle nabízí pro firemní prostředí?

 1. Vytváření a kontrolu plnění vzdělávacích plánů pro Vaše zaměstnance
 2. Umožňuje vkládání nejrůznějších studijních materiálů a aktivit:
 • Studijní materiály mohou mít formu textových či tabulkových dokumentů, audiovizuálních souborů, flashových animací, slovníků atd.
 • Příklady aktivit pro studenty – ankety, diskuzní fóra s možností odebírání příspěvků e-mailem, testovací úlohy, podpora standardu SCORM a další.
 • Nástroje pro personalisty – Systém umožňuje generovat nejrůznější přehledy plnění jednotlivých aktivit, samozřejmostí je možnost tyto přehledy exportovat do tabulkových či jiných editorů, kde je možné výsledky dále zpracovávat např. do podoby grafů atd.
 • Pomocí přídavných modulů je systém schopný pracovat s kompetenčním modelem právě Vaší společnosti. Personalista je pak schopen několika kliknutími získat přehled získaných a potřebných kompetencí konkrétního zaměstnance

Proč si nechat zprostředkovat či nastavit systém Moodle právě od společnosti Gradua-CEGOS?

 • Námi vyvíjené e-learningové moduly ve standardu SCORM jsou klienty nejčastěji spouštěny v prostředí LMS, díky tomu má naše společnost široké zkušenosti s nastavováním právě LMS Moodle
 • Naše společnost Vám systém Moodle nejen nastaví pro běžné používání, ale i vytvoří základní strukturu systému a připraví kurzy pro implementaci Vašich vzdělávacích aktivit a studijních materiálů
 • Jsme schopni Vám poskytnout školení obsluhy systému LMS, a to jak na úrovni běžného uživatele, tak na úrovni administrátorské příp. pro potřeby personalisty