Karavana

Přemýšlíte nad tím jak uchopit vaše vzdělání a osobní rozvoj jinak. Již Jan Amos Komecký chtěl své žáky vyučovat hrou. Stejný přístup bychom Vám rádi nabídli prostřednictvím námi nabízených vzdělávacích her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro koho je hra určena

Začínající obchodníci
Pro juniory je Karavana vynikajícím odrazovým můstkem pro další seberozvoj, protože v ní objeví a pojmenují své vlastní hranice a oblasti pro zlepšení.
Zároveň je pro ně prostorem praktického tréninku v živých situacích.

Zkušenější obchodníci
Obchodníci se zkušenostmi Karavanu využijí jako příležitost k získání zpětné vazby na svůj vlastní styl a jako prostor hlubší reflexe jejich přístupu k jednání. Karavana
jim může pomoci odhalit některé zlozvyky, které si nesou ve své praxi.

Seniorní obchodníci
Pro profíky bude Karavana spíše funkčním teamspiritem a příjemným společným zážitkem. Dá se zařadit i jako odměna pro tým nebo jednotlivce.
Obecně je Karavana vhodná pro obchodníky, kteří navazují dlouhodobé vztahy s klientem. Pracuje s empatickým přístupem k zákazníkům. Netrénuje prodej
rychloobrátkového zboží.

Hru přizpůsobíme reálným potřebám
Hru umíme přizpůsobit potřebám vašich obchodníků. Pokud obchodníci potřebují trénink všech čtyř klíčových oblastí, hra je povede tak, aby na své cestě potkávali obchodní
případy zaměřené rovnoměrně na každou z nich. Hra může ale také intenzivněji trénovat jednu, dvě nebo tři vybrané oblasti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme praktický trénink
Vaše zaměstnance rozhodně nečeká zdlouhavý výklad teorie a nepraktické školení.
Soustředíme se na procvičování praktických dovedností a na výstupy, které jsou užitečné v realitě. Vaši obchodníci dostanou bezpečný prostor pro zkoušení toho, co dokážou,
získají zpětnou vazbu a podněty pro další seberozvoj.

Je to zážitek
Programem provází zkušený lektor a herní průvodce, který umí udržet skvělou herní atmosféru a zároveň nespouští ze zřetele cíle tréninku. Silný zážitek podporují atraktivní
rekvizity, které hráči dostanou do ruky, příběh a překvapení, která vtáhnou do hry i zatvrzelé mrzouty

Jak může program vypadat?

Jádrem programu je rolová hra, ve které na sebe vaši zaměstnanci vezmou role obchodníků na výpravě do orientální Číny ve 14. století. Jejich cílem je uzavřít životní
obchod s mongolským vojevůdcem a uctívaným panovníkem Kublaj Chánem. Hráči si v rámci hry vyzkouší vyjednávání jak z pozice samotných obchodníků, tak z pozice
klientů – postav, které obchodníci potkávají na své výpravě. Napínavé vyjednávání se odehrává u obchodního stolu nad mapou cesty. Klíčem k úspěchu je umět rychle
a adekvátně zareagovat na nečekané situace, které prověří obchodní návyky účastníků. Pomyslné překážky na mapě tvoří rozmanité a složité obchodní případy,
na které hráči při svém putování narazí a které před dalším postupem musí vyřešit.

Máme řešení

Pokud se v některé z výše uvedených vět poznáváte, pak je tato hra „Karavana“ určena právě pro Vás.

Během 180 minut se v učebně dozvíte, jak … Projdeme spolu … a ukážeme si … pro optimální zvládnutí.