Vzdělávání kvalitně a efektivně, v krátkém čase a s možností si vše moci kdykoliv zopakovat. Tak v dnešní době vypadávají očekávání účastníků vzdělávacích kurzů. Otázka zní, zda jsme schopni na takové požadavky reagovat a naplnit jejich očekávání. Existuje mnoho forem, jakými je možné účastníky kurzů vzdělávat, ne všechny jsou však efektivní a zábavné. Zkusme se podívat blíže na jednotlivé možnosti, které jsou dnes k dispozici.

E-learning jako zaklínadlo

Každý z nás má nějakou zkušenost s touto formou vzdělávání. Známe jej ze zákonných školeních jako je bezpečnost práce, školení řidičů anebo požární ochrana. Většinou se jedná o vzdělávání formou textů provázaných hypertextovými odkazy doplněné o obrázky pro lepší pochopení. Může tomu však být i jinak. Představte si mnohem atraktivnější formu, která kombinuje text s interaktivními prvky, animacemi či videem. To vše doplněné o krátké testovací sekce, které ověří správné pochopení látky a případně nás navedou zpět, bude-li třeba ještě něco dopilovat. Jak by se Vám líbilo studovat touto formou témata zaměřená na vedení změny, projektové řízení, obchodní anebo komunikační dovednosti? Máte povědomí o těchto tématech, ale neznáte odborné termíny v angličtině, němčině nebo španělštině? Další důvod, proč zpozornit a zajímat se o tuto formu vzdělávání. Náš katalog nabízí v 13 oblastech 67 lokalizovaných e-learningových kurzů. Kurzy, které Vám umíme poskytnout (doručit) prostřednictvím našeho LMS, anebo i prodat pro nasazení přímo do Vašeho vzdělávacího portálu. Často slýcháváme:“ Jistě, ale e-learning nemůže plnohodnotně nahradit prezenční formu.“ Nemůže, otázka však zní, zdali opravdu chceme úplně nahradit prezenční formu? Nechceme, ale můžeme ji prostřednictvím e-learningu zefektivnit, poskytnout všem studentům stejný vstupní základ znalostí a ušetřit si tak spousty času na učebně pro efektivnější trénink.

Videokurz

Videokurzy jsou dnes stále častěji skloňované téma. Možná ještě více atraktivní pro studenty, protože nemusí tolik číst. Mohou si videokurz pustit cestou autem anebo hromadnou dopravou, večer doma v křesle. Někdy ani obraz jako takový není třeba a stačí poslouchat lektora a dostat do povědomí jím přednášenou látku. Videokurzy jsou většinou čistou esencí vzdělávacího obsahu, v krátkém čase se dozvíme to, co by v podobě otevřeného kurzu představovalo několik hodin strávených na učebně. Ale i zde platí to, co již zaznělo, že kombinace videokurzů s prezenčním vzdělávání zefektivní a zintenzivní vzdělávací proces.

Virtuální třída

Už slyším, jak namítáte, ano, můžu absolvovat e-learning, můžu se podívat na videokurz, ale co když mi něco není jasné, chybí mi zpětná vazba od lektora, od skupiny. Ano, máte pravdu, a proto je třeba kombinovat možnosti moderních forem vzdělávání. Přichází ke slovu virtuální třída. Co že to je? Někde jste to již slyšeli, ale nevíte, co si pod tím pojmem představit? Je to jednoduché. Prostřednictvím vašeho počítače, noteboku, tabletu nebo telefonu se můžete připojit do virtuálního prostředí, kde se potkáte s lektorem i ostatními účastníky kurzu, a to vše ještě předtím, než se společně potkáte na tréninku na učebně. Potřebujete jen připojení k internetu, sluchátka s mikrofonem a některé z výše uvedených zařízení. Co myslíte, zapadá Vám to do sebe jako skládačka? Nám ano, a proto jsme pro Vás „Blended“ formu vzdělávání připravili. Před prvním setkáním v online světě si vyplní každý z účastníků vstupní dotazník. Prostřednictvím něj předá potřebné informace lektorovi, který bude znát jeho očekávání, pracovní zařazení, problémy, kterým čelí a další informace, které následně v programu výuky zohlední. Pak už jen stačí počkat na stanovený termín virtuální třídy a připojit se. Vždy naše klienty upozorňujeme, že je vhodné být ve virtuální třídě o chvilku dříve, aby se vyvarovali případným technickým komplikacím a pokud je přeci jen nějaké potkají, aby byl prostor je s našimi techniky řešit. Každá virtuální třída má svá specifika, každý z lektorů ji vystaví dle stanovených cílů. Jedno mají však společné. Započít vzdělávací cestu, seznámit se s lektorem, se skupinou, získat povědomí o problematice a odejít s pocitem efektivně stráveného času.

Kam to všechno směřuje

Máte za sebou virtuální třídu a vytvořený přístup náš vzdělávací Learning Hub s doplňkovými e-learningovými kurzy, videokurzy a dalšími studijními materiály. Teď přišel Váš čas. Je třeba si projít vše, co Vám lektor na virtuální třídě doporučil pro Vaše studium a vše zvládnou před tím, než se konečně všichni potkáte tváří v tvář na učebně, kde budete vše společně trénovat a pilovat k dokonalosti.

Zkušenost je důležitá

Na začátku, když se objeví něco nového, býváme rozpačití, potřebujeme si získat důvěru novinky, osahat si jí. Získat svou vlastní zkušenost. Ani s moderními formami vzdělávání tomu není jinak. Je třeba i chuť k osobnímu rozvoji a otevřenost k novým možnostem. Kdo ví, za chvilku bude výuka probíhat pouze ve virtuálním světě, kde nad vším převezme kontrolu virtuální realita. Ale o tom až někdy příště. V tuto chvíli snad jen prosba „Buďte otevření novým příležitostem a využijte jak našich ukázkových virtuálních tříd, tak těch placených“.

Vyzkoušejte si je i vy!