Obchodní podmínky

1. Objednání vzdělávacího kurzu

Přihlášky na kurzy pořádané naší společností přijímáme telefonicky, písemně, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek Cegos.cz. Tištěné i elektronické přihlášky považujeme za závazné. Zařazení všech přihlášených provádíme podle pořadí došlých objednávek. V případě, že je kurz již naplněn, vyrozumí Vás manažer příslušného kurzu.

Vyplněním a odesláním závazné objednávky/přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společností Gradua-CEGOS, s.r.o. Tento souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv odvolán.

2. Úhrada školení

Vzdělávací kurzy a školení můžete uhradit na základě Vámi zvoleného způsobu platby v přihlášce:

  • zálohovou fakturou,
  • převodem na účet na základě daňového dokladu po absolvování kurzu.

Vyplňte prosím správně naši fakturační adresu. V rámci bankovního převodu uvádějte pro správnou identifikaci variabilní symbol Vámi zvoleného vzdělávacího kurzu nebo semináře.

Daňový doklad obdržíte poštou po připsání na účet Gradua-CEGOS, s.r.o.

Cena školení zahrnuje kurzovné, studijní materiály a malé občerstvení. Případná sleva Vám bude vyúčtována a přeplatek vrácen.

3. Storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu. Obdržíme-li storno v období 5 – 10 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 30 % z jeho ceny. V případě, že storno přijmeme v době kratší než 5 dnů před zahájením kurzu, účtujeme 45 % z jeho ceny. V případě potřeby můžete vyslat náhradníka. Při neúčasti kurzovné nevracíme, ale nabízíme náhradní termín, případně výběr jiného kurzu.

Při neomluvené neúčasti kurzovné nevracíme.

4. Organizační změny

Gradua-CEGOS, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

5. Realizace – vzdělávací kurzy a školení

Týden před zahájením kurzu Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer příslušného kurzu s organizačními pokyny.

Prezentace účastníků je 15 minut před vlastním zahájením kurzu nebo semináře.

Pokud není uvedeno jinak, vzdělávací kurzy se konají v našich výukových prostorech v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích.

Objednané e-learningové kurzy Vám budou zpřístupněny na dobu 3 měsíců ode dne úhrady, případně podle dohody. Přístupová práva Vám budou zaslána na uvedenou e-mailovou adresu.