Poradenské služby

Společnost Gradua-CEGOS poskytuje poradenské služby, které se zaměřují na zajištění správného chodu společnosti a zvyšování její výkonnosti. K tomu je nezbytná odborná i osobnostní připravenost jejích pracovníků na přicházející změny. Naším posláním je uskutečňování změn prostřednictvím lidí.

V čem Vám můžeme pomoci

 • identifikovat kritické faktory dlouhodobého úspěchu Vaší organizace,
 • nalézt a odstranit bariéry výkonnosti firmy,
 • optimalizovat procesy a úrovně organizační struktury,
 • zvýšit efektivitu v oblasti řízení lidských zdrojů,
 • spojit růst klíčových pracovníků s růstem firmy.

Co od nás můžete očekávat

 • Oslovíme Vás individuálněse znalostí prostředí, ve kterém se pohybujete.
 • Identifikujemeaktuální problémy k řešení.
 • Usnadníme práci Vašich interních týmůa povedeme je ke stanoveným cílům.
 • Ušetříme Vám nákladyv porovnání s řešením pouze prostřednictvím vlastních lidí.
 • Urychlíme proces změny, která je aktuálně nebo dlouhodobě ve Vaší firmě požadována.
 • Vycházíme z bohaté praxenašich konzultantů.
 • Aplikujeme nový pohledna řešení Vašich potřeb a problémů.

Naše spolupráce s Vámi je vždy založena na dialogu a dlouhodobém partnerství, které přispívá k úspěšné implementaci potřebných změn ve Vaší společnosti i k jejímu dalšímu růstu.

Chcete se doopravdy posunout dopředu? Rádi Vám navrhneme individuální řešení.
Kontaktujte nás.