Personální poradenství

Gradua-CEGOS, s.r.o., poskytuje v rámci Cegos Solutions personální poradenství, procesní a odborné poradenství, průzkumy a manažerské vzdělávání. Mezi nabízené služby personálního poradenství patří zejména Personální audit, Kompetenční model organizace, Hodnocení zaměstnanců, Assessment Centre, Development Centre, Diagnostika vzdělávacích potřeb, Talent Management aj.

Personální audit

Personální audit umí odpovědět na otázku „V čem můžeme zlepšit výkonnost a fungování naší organizace z pohledu řízení lidských zdrojů?“

Kompetenční model organizace

Kompetenční model, jako jeden ze základních nástrojů řízení lidí v organizaci, odpovídá mimo jiné na otázku „Víme podle čeho vybírat, hodnotit a rozvíjet své zaměstnance?“

Hodnocení zaměstnanců

Tvorba systému hodnocení zaměstnanců a jeho zavedení je kladnou odpovědí na otázku „Chceme mít motivované zaměstnance schopné naplňovat cíle firmy?“

Assessment Centre

Assessment Centre je odpovědí na otázku „Chceme vybrat nejhodnější kandidáty z více zájemců na základě objektivního hodnocení?“

Development Centre

Development Centre je odpovědí na otázku „Chceme znát reálné vzdělávací potřeby svých klíčových zaměstnanců?“

Diagnostika vzdělávacích potřeb

Analýza vzdělávacích potřeb je odpovědí na otázku „Chceme efektivně vynakládat investice do vzdělávání svých zaměstnanců?“

Systém rozvoje profesně funkční skupiny pracovníků

Systém rozvoje profesně funkční skupiny pracovníků je odpovědí na otázky „Jak řešit neexistující nabídku odborníků se žádoucí kompetentností na trhu práce?“ nebo „Jsme připraveni na generační obměnu personálu?“

Talent management

Talent management odpovídá na otázku „Kdo tvoří budoucnost naší firmy?“