Procesní odborné poradenství

Gradua-CEGOS, s.r.o., poskytuje v rámci Cegos Solutions personální poradenství, procesní a odborné poradenství, průzkumy a manažerské vzdělávání. Mezi nabízené služby procesního a odborného poradenství patří zejména Redesign procesů, Restart, Marketingový restart, Zvýšení výkonnosti obchodního týmu, Portál znalostí pro sdílení know-how, Implementace LMS a jeho efektivní využívání aj.

Redesign procesů

Redesign procesů je kladnou odpovědí na otázku „Existují v naší organizaci možnosti optimalizace procesů, efektivnějšího využití zdrojů, lidí, času a nákladů?“

Restart

Restart je služba, která odpovídá na otázku „Proč pořád slyšíme stejné věci, které se měly vyřešit, a přitom zůstáváme stát stále na místě?“

Marketingový restart

Marketingový restart odpovídá na otázku „Využíváme všechny možnosti marketingu tak, aby naše firma byla dlouhodobě úspěšná a rostla?“

Zvýšení výkonnosti obchodního týmu

Zvýšení výkonnosti obchodního týmu je řešením odpovídajícím na otázku „Jaké nové obchodní příležitosti bychom mohli využít, kdybychom měli akceschopný prodejní tým?“

Portál znalostí pro sdílení know-how

Portál znalostí pro sdílení know-how je odpovědí na otázku „Jak sdílet odborné know-how, jehož nositelem jsou sami zaměstnanci?“

Implementace LMS a jeho efektivní využívání

Implementace LMS (Learning Management System) a jeho efektivní využívání je odpovědí na otázku „Chceme účinně řídit a zvyšovat efektivitu celého procesu vzdělávání?“

Cegos je tu pro Vás připraven Vám pomáhat.