Profesní diagnostika

Vybrali jsme pro Vás efektivní diagnostické nástroje, které se nám dlouhodobě osvědčují při identifikaci a rozvoji potenciálu zaměstnanců. Těmito nástroji cílíme na individuální, skupinovou nebo týmovou analýzu.

Používáme je k analýze znalostí, schopností, dovedností a osobnostních charakteristik, rozpoznání silných stránek a rezerv za účelem ověření si rozvojového potenciálu a uplatňování osobních a manažerských kompetencí v praxi. K dosažení tohoto cíle pracujeme s individuálními, dialogovými a skupinovými metodami.

Klademe důraz na přípravu a efektivní nastavení na míru Vaší firmy a konkrétního firemního prostředí. Zaškolíme Vás a přizveme do našeho týmu hodnotitelů a pomůžeme Vám k dalšímu profesnímu růstu.

Do naší diagnostické baterie zařazujeme také psychodiagnostiku v podobě komplexních osobnostních dotazníků (sledujeme vybrané osobnostní charakteristiky) a zejména výkonových testů s důrazem na výkon a jeho kvalitu, zvládání zátěže, pracovní tempo, práci pod stresem.

Stále větší zájem zaznamenáváme rovněž i o prvky Online diagnostiky a její kombinací s osobním setkáním.
Používáme následující diagnostické nástroje.