Via Legata

Přemýšlíte nad tím jak uchopit vaše vzdělání a osobní rozvoj jinak. Již Jan Amos Komecký chtěl své žáky vyučovat hrou. Stejný přístup bychom Vám rádi nabídli prostřednictvím námi nabízených vzdělávacích her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benátky, období renesance. Přípravy tradičního karnevalu vrcholí. Zástupci města se musí společně domluvit, kudy karneval toto léto povede. Nad mapou Benátek se do střetu dostávají jejich individuální tužby, cíle skupiny a zájmy celého města. Najít win-win řešení je tak zapeklitý oříšek. Vítejte! Začíná Via Legata.

Takto by mohl znít úvod do hry Via Legata

 

Pro koho je hra určena

6-8 hráčů

2 týmy ve hře můžou být rozděleny v poměru 3:3, 3:4, 4:4

Via Legata slouží primárně týmům, jejich teamleadrům a pracovním kolektivům, které musí společně nacházet konsenzus a komunikovat. Všude tam, kde je potřeba domluvit se na společném řešení a zohlednit při tom potřeby jednotlivce, cíle týmů i záměr zadavatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Legata jako odrazový můstek pro změnu chování. simuluje jednání kolem kulatého stolu, do kterého každá strana vnáší své pohnutky a záměry. Proto dobře odráží situace, do kterých se týmy nebo manažeři dostávají při startu nebo v průběhu projektu, při prosazování změn, nebo při jednání ohledně finančních prostředků.

 

Via Legata je určena pro:
● týmy, které spolu potřebují vyjednávat a pro firmu je tedy důležité, aby nacházely společnou řeč – vývoj a výroba, obchod a nákup, nákup a výroba apod.;
● inovátory, produktové managery a lidi, kteří vzájemně propojují

 

Jak může program vypadat?

Ve třech hodinách:
● představíme pravidla a nadchneme účastníky pro aktivní zapojení se,
● zahrajeme hru,
● krátce ji zreflektujeme a pojmenujeme, co si z toho vzít do praxe.

Via Legatu je možné hrát v základní tříhodinové verzi, a to bez následné reflexe. Velmi často je však vhodné doplnit hru následným tréninkem nebo širší reflexí reagující na potřeby účastníků. Součástí dalšího programu pak může být i opakováníhry pro ukotvení toho, co se naučili.

Máme řešení

Pokud se v některé z výše uvedených vět poznáváte, pak je tato hra „Via Legata“ určena právě pro Vás.

Během 180 minut se v učebně dozvíte, jak … Projdeme spolu … a ukážeme si … pro optimální zvládnutí.