Komunikační dovednosti

Na způsobu a úrovni komunikace manažera závisí jak motivace a výsledky zaměstnanců, tak i jejich spokojenost a loajalita. Je to rovněž důležitý nástroj sebeprezentace – jak umíme mluvit, argumentovat, ovládat své emoce, přizpůsobit způsob komunikace druhým a situaci. Podle toho jsme výrazně hodnoceni, máme přirozenou autoritu i šanci na dobré pracovní výsledky a kariérní růst. Na komunikačních dovednostech je dobré pracovat dlouhodobě. Stále je co zlepšovat, učit se i od druhých. Pomůžeme Vám vybrat přesně to, co potřebujete. Jak ze základních dovedností, tak i pokročilých nebo i z těch nejnáročnějších.

 

Jaká témata jsme pro Vás připravili

 • Komunikační technikyjsou základním tréninkem a současně slouží jako průřezový průvodce v oblasti komunikačních dovedností. Doved­nosti v něm osvojené používáme v náročnějších formách komunikace. Je zaměřen na nácvik základních technik efektivní komunikace, asertivity, argumentace a řešení konfliktů. Pomůže Vám v každodenním jednání na pracovišti, v týmu i v rámci firemní hierarchie.
 • Efektivní komunikaceje určena pro ty, kteří chtějí pojmout toto téma komplexně. Zaměřuje se na základní principy a zásady, které vedou k cíli, zahrnuje důležitou stránku řeči těla, která výrazně ovlivňuje výsledek i nás učí číst naše partnery „mezi řádky“. Uvědomíte si, jak důležité je zvolit vhodný komunikační styl pro danou situaci i člověka, a také rizika spojená s jeho nevhodným užíváním. To vše i prostřednictvím nácvikových situací.
 • Asertivitaje určena těm, kteří se chtějí umět prosadit, aniž by omezovali práva druhých a ztráceli tak dobré vztahy a podporu. Naučíte se zde vnitřní vyrovnanosti při prosazování vlastních práv a osvojíte si technické zvládání složitých mezilidských situací na pracovišti i mimo něj.
 • Řešení konfliktůje zaměřeno na specifickou dovednost, kterou v pracovním procesu, bohužel, všichni občas po­třebujeme. Pomůže Vám včas rozpoznat signály, že konflikt hrozí a jak jej efektivně eliminovat. Také si uvědomíte, že někdy sami svým chováním můžete konflikt vyvolat. Naučíte se konfliktům předcházet a jak je řešit. Připravíme Vás na některé náročné situace v pracovní praxi, kde budou schopni více krotit své emoce a uplatnit rozum.
 • Manažerské vyjednáváníje často významným základem manažerských úspěchů. Je to umění pro­sadit své cíle, zároveň dospět k dohodě a získat podporu svých kolegů a partnerů. Osvojte si i Vy strategii úspěšného vyjednávání.
 • Chcete-li být skutečným lídrem, musíte umět druhé o svých myšlenkách, cílech, řešeních a vizích přesvědčit a získat je pro ně. K tomuto cíli vede dobře zacílená a promyšlená strategie argumentace, hledání účinných argumentů, umění najít ty účinné právě pro člověka, se kterým jednáte. Argumentaceje další klíčová manažerská dovednost, kterou Vás naučíme.
 • Vnitrofiremní komunikaceje základem dobrého fungování firmy a významným ukazate­lem její firemní kultury. Důležité je nastavení systému kvalitního a rychlého předávání informací, a to jak směrem od vedení k pracovníkům, tak připravenost manažerů naslouchat svým podřízeným. To ve výsledku umožňuje vytvářet lepší podmínky pro jejich práci. Klíčové je rovněž využívání různých forem a nástrojů vnitrofiremní komunikace a podpora komunikace napříč firmou.
 • Prezentační dovednosti, tj. umění prezentace a sebe prezentace je v dnešní době základní dovedností nejen manažerů. Potřebujete-li dobře vystupovat a efektivně prezentovat svoji práci, pomůžeme Vám tuto dovednost zdokonalit. Cílem je také zvýšit Vaši jistotu a sebevědomí v prezentačně náročných situacích.
 • Cítíte se zdatní v běžných komunikačních situacích na pracovišti, ale ztrácíte pevnou půdu pod nohami v konfliktních, emočně vypjatých či stresových situacích? Potřebujete zvládat agresivní a manipula­tivní jednání nebo dořešit osobně náročnou situaci na pracovišti, která se již projevuje na atmosféře v týmu? Pokud ano, je téma komunikace v náročných situacíchurčeno právě Vám.
 • a další témata.

 

Co můžete očekávat

 • Rozvoj znalostí a dovedností od základních až po nadstavbové.
 • Systematický rozvoj, který přináší výsledky.
 • Zdokonalení v oblasti efektivní komunikace na různých úrovních a pracovních pozicích.

 

Pro konkrétní nabídku nebo bližší informace o zakázkovém vzdělávání v této oblasti nás prosím kontaktujte.