Koučování jako cesta

Často skloňované slovo „coaching“ v sobě skrývá efektivní formu osobního rozvoje klíčových pracovníků s cílem je motivovat a vést k tomu, aby sami hledali a nalézali řešení. Nabízíme Vám tři perspektivy, jak aplikovat koučování v praxi:

 • koučování jednotlivců a zvládání konkrétních technik,
 • praktické koučování týmů,
 • koučovací styl vedení jako těžiště firemní kultury společnosti.

 

Jaká témata jsme pro Vás připravili

 • Koučování a koučovací techniky jsou vždy na cestě k dokonalosti. Vaše individuální cesta k mistrovství je to, na čem záleží.
 • Koučovací praktikum je příležitost pro hledání toho, na co se v každodenní praxi nedostává. Možnost pracovat s ostatními kouči a dlouhodobě se rozvíjet navzájem. V neposlední řadě objevovat vlastní cestu.
 • Rozdíl mezi individuálním a týmovým koučinkem přestává být záhadou. Vaše paleta dovedností se rychle rozrůstá i díky znalosti zásad práce s týmem.
 • Koučovací styl vedení a kultivace firemní kultury, resp. konfrontace žádoucí firemní kultury s realitou je během setkání výzvou pro otevřenou komunikaci. A zároveň velkým přínosem.
 • Zavádění koučování jako firemního standardu je prakticky zaměřený workshop, vycházející z teze, že „Šedá, můj příteli, je všechna teorie, a žití zlatý strom se zelená“.
 • Individuální koučink jako individuálně zacílená forma osobnostního i profesního rozvoje za pomoci průvodce a partnera na cestě klienta za jeho cílem. Klíčem k rozvoji nejsou rady, hodnocení, kritika nebo pochvala. Vše je v moci klienta.
 • a další témata.

 

Co můžete očekávat

 • Jde nám o to, abyste jedineční byli Vy, ne my.
 • Bez praktického nácviku si neumíme naše učení představit.
 • Díváme se na Vaši cestu kouče s perspektivou dlouhodobého rozvoje.

 

Chcete i Vy usnadnit pozitivní změnu u svých klíčových pracovníků? Pro konkrétní nabídku nebo bližší informace nás prosím kontaktujte.