Manažerské dovednosti

U každého manažera se předpokládá široká škála znalostí a dovedností spojená s výkonem jeho zodpovědné práce. Základem je zvolit vhodný styl vedení přizpůsobený cílům, podmínkám a lidem konkrétního pracovního týmu. Manažer musí rovněž zvládat specifické komunikační dovednosti a nástroje zvyšování efektivity týmu a rozvoje jeho členů. Teprve propojení žádoucích manažerských kompetencí umožňuje účinný způsob vedení týmu.

 

Jaká témata jsme pro Vás připravili

 • Průřez základními manažerskými dovednostmi pro ty, kteří svoji manažerskou kariéru startují nebo se na ni připravují. Naučí se, jak úspěšně zvládnout zásadní profesní změnu a začít rozvíjet své manažers­ké kompetence. Nalezení svých silných stránek i rezerv ve vedení týmu přispěje nejenom k úspěšnému prvnímu kontaktu s týmem a osvojení úspěšného manažerského stylu, ale i k rozvoji vůdcovství.
 • Rozvoj lidí v týmu, jako jedna z klíčových rolí manažera, umožní jeho podřízeným rozvoj nových znalostí, dovedností a nabízet příležitosti k jejich využití v každodenní praxi. Tato práce směřuje ke zvýšení efektivity týmu a zároveň je přípravou personálních rezerv firmy. Pracovník, který má příležitosti učit se a rozvíjet nové dovednosti, je více motivovaný, stabilizovaný a vidí dlouhodobější perspektivu ve firmě.
 • Plánování a rozhodování je nedílnou součástí každodenní práce každého manažera. Cílem je osvojit si a prakticky vy­zkoušet vybrané metody i techniky a porovnat je se svým vlastním přístupem.
 • Řešení problémů patří k důležitým dovednostem úspěšného manažera. Možnost rozhodnout se pro analytický nebo tvůrčí přístup, zvolit individuální nebo skupinové řešení, pomáhá manažerovi úspěšně překonávat náročné situace a tuto dovednost předávat svému týmu.
 • Hledání talentů a výchova leaderů je důležitou součástí personální práce každého manažera. Každý tým má ve svých řadách talentované lidi, se kterými je důležité dál pracovat. Delegováním jim umožníme zvládnout základy manažerských dovedností. Zároveň tím vytváříme vlastní zastupitelnost a prostor pro zvýšení vlastní efektivity.
 • Leadership chápeme jako umění inspirativního vedení, dovednost získat a nadchnout lidi pro své cíle, být jim vzorem. V našem úspěšném programu Vám pomůžeme rozvinout Váš potenciál stát se leaderem.
 • Vedení pracovního týmu je průřezový kurz základních manažerských dovedností, který umožňuje aplikaci poznatků na situace z manažerské praxe. Důraz je kladen na role manažera, styly vedení, budování týmu nebo i motivaci a delegování.
 • Manažerské rozhovory jsou důležitým nástrojem komunikace s podřízenými pro zvyšování jejich výkonu, odstraňování nevhodného chování a podporu motivace. Dobrý manažer technicky dobře zvládá jejich různé typy – vytýkací, moti­vační, hodnoticí, přijímací nebo propouštěcí rozhovor.
 • V rámci vedení a facilitace pracovních porad Vám ukážeme, jak udělat jakoukoli poradu skutečně efektivní za přispění všech účastníků.
 • Koučink je vysoce efektivní a specifická manažerská dovednost, která výrazně pomáhá manažerovi rozvíjet potenciál jeho týmu. Naší ambicí je seznámit Vás s koučovacím přístupem v praxi manažera a naučit Vás základní koučovací postupy. Rozlišujeme individuální a týmové koučování.
 • a další témata.

 

Co můžete očekávat

 • Nabízené kurzy jak pro začínající, tak i zkušené manažery.
 • Modelové situace z manažerské praxe.
 • Interaktivní výuka a prostor pro výměnu zkušeností účastníků.
 • Lektorský tým zkušených odborníků.

 

Pro konkrétní nabídku nebo bližší informace o zakázkovém vzdělávání v této oblasti nás prosím kontaktujte.

What our clients say about us – RICS

As a leading global provider of e-learning content, with a real understanding of our business, Cegos were a natural choice of supplier to partner with to populate our in-house Learning Management System (LMS) and grow our online CPD offering.

Pierpaolo Franco

Global Director of Training Products, RICS

What our clients say about us – Nissan

We chose Cegos for its ability to provide guidance and support on aspects other than training expertise. This team of motivated, responsive professionals was able to satisfy our request for greater participant engagement and attentiveness, using a fun but effective approach to training.

Nadine Vienne

Section Manager Network Training and Sales Method, Nissan

What our clients say about us – Hutchinson

We decided to set up the Purchasing University to build our function's professional skills and develop a common set of standards and tools. We chose Cegos to be our partner in this initiative, which gives us the added advantage of being able to design new training modules to meet the demands of a fast-moving international market.

Pascale Garois

Hutchinson Group

What our clients say about us – Sun Chemical

Working in partnership with Cegos allowed us to bring about a real change in attitude to value selling across the group. The training they provided was a real eye-opener for many of the staff, and supported a company wide drive to build better long-term customer relationships.

Mark Frost

Commercial Director, Sun Chemical

What our clients say about us – Berendsen

We had already put in place LEAD Development Centres for our senior leader group, and it was very important to introduce Centres that would work for our large population of Plant Managers across Europe. Cegos have been excellent partners in helping us get the design right, and then in the delivery of lively, action learning based programmes. I have greatly enjoyed seeing our managers have ‘light bulb’ moments!

Chris Thrush

Berendsen Group Director, Human Resources

What our clients say about us

Cegos enables us to train our team on a new CRM we use. We really appreciated their professionalism and availability of Daniel Franck with whom we were discussing

Alan Parker

CEO at SterDeck Industries

Prosím sdělte nám své podněty, připomínky a dotazy.

+420 226 006 300

+420 226 006 300

08:00 - 17:00 Pondělí až Pátek