Manažerské dovednosti

U každého manažera se předpokládá široká škála znalostí a dovedností spojená s výkonem jeho zodpovědné práce. Základem je zvolit vhodný styl vedení přizpůsobený cílům, podmínkám a lidem konkrétního pracovního týmu. Manažer musí rovněž zvládat specifické komunikační dovednosti a nástroje zvyšování efektivity týmu a rozvoje jeho členů. Teprve propojení žádoucích manažerských kompetencí umožňuje účinný způsob vedení týmu.

 

Jaká témata jsme pro Vás připravili

 • Průřez základními manažerskými dovednostmi pro ty, kteří svoji manažerskou kariéru startují nebo se na ni připravují. Naučí se, jak úspěšně zvládnout zásadní profesní změnu a začít rozvíjet své manažers­ké kompetence. Nalezení svých silných stránek i rezerv ve vedení týmu přispěje nejenom k úspěšnému prvnímu kontaktu s týmem a osvojení úspěšného manažerského stylu, ale i k rozvoji vůdcovství.
 • Rozvoj lidí v týmu, jako jedna z klíčových rolí manažera, umožní jeho podřízeným rozvoj nových znalostí, dovedností a nabízet příležitosti k jejich využití v každodenní praxi. Tato práce směřuje ke zvýšení efektivity týmu a zároveň je přípravou personálních rezerv firmy. Pracovník, který má příležitosti učit se a rozvíjet nové dovednosti, je více motivovaný, stabilizovaný a vidí dlouhodobější perspektivu ve firmě.
 • Plánování a rozhodování je nedílnou součástí každodenní práce každého manažera. Cílem je osvojit si a prakticky vy­zkoušet vybrané metody i techniky a porovnat je se svým vlastním přístupem.
 • Řešení problémů patří k důležitým dovednostem úspěšného manažera. Možnost rozhodnout se pro analytický nebo tvůrčí přístup, zvolit individuální nebo skupinové řešení, pomáhá manažerovi úspěšně překonávat náročné situace a tuto dovednost předávat svému týmu.
 • Hledání talentů a výchova leaderů je důležitou součástí personální práce každého manažera. Každý tým má ve svých řadách talentované lidi, se kterými je důležité dál pracovat. Delegováním jim umožníme zvládnout základy manažerských dovedností. Zároveň tím vytváříme vlastní zastupitelnost a prostor pro zvýšení vlastní efektivity.
 • Leadership chápeme jako umění inspirativního vedení, dovednost získat a nadchnout lidi pro své cíle, být jim vzorem. V našem úspěšném programu Vám pomůžeme rozvinout Váš potenciál stát se leaderem.
 • Vedení pracovního týmu je průřezový kurz základních manažerských dovedností, který umožňuje aplikaci poznatků na situace z manažerské praxe. Důraz je kladen na role manažera, styly vedení, budování týmu nebo i motivaci a delegování.
 • Manažerské rozhovory jsou důležitým nástrojem komunikace s podřízenými pro zvyšování jejich výkonu, odstraňování nevhodného chování a podporu motivace. Dobrý manažer technicky dobře zvládá jejich různé typy – vytýkací, moti­vační, hodnoticí, přijímací nebo propouštěcí rozhovor.
 • V rámci vedení a facilitace pracovních porad Vám ukážeme, jak udělat jakoukoli poradu skutečně efektivní za přispění všech účastníků.
 • Koučink je vysoce efektivní a specifická manažerská dovednost, která výrazně pomáhá manažerovi rozvíjet potenciál jeho týmu. Naší ambicí je seznámit Vás s koučovacím přístupem v praxi manažera a naučit Vás základní koučovací postupy. Rozlišujeme individuální a týmové koučování.
 • a další témata.

 

Co můžete očekávat

 • Nabízené kurzy jak pro začínající, tak i zkušené manažery.
 • Modelové situace z manažerské praxe.
 • Interaktivní výuka a prostor pro výměnu zkušeností účastníků.
 • Lektorský tým zkušených odborníků.

 

Pro konkrétní nabídku nebo bližší informace o zakázkovém vzdělávání v této oblasti nás prosím kontaktujte.