Osobní rozvoj

Osobnostní rozvoj je předpokladem úspěchů v práci a spokojenosti v osobním životě. Neměli bychom ho tedy zanedbávat. Sebepoznání je prvním krokem ke změně neefektivních modelů chování, ale zároveň i cestou k lepšímu poznání druhých a získání nového pohledu na situace, které dosud neumíme řešit ke své spokojenosti. Proč se nenaučit lépe rozhodovat, volit priority či zvládat zátěžové situace? Potřeba vybraných poznatků a jejich aplikace do každodenního života je o to aktuálnější, čím my sami více cítíme nutnost rozšířit si své osobní kompetenční portfolio.

 

Jaká témata jsme pro Vás připravili

 • Jak úspěšně jednat s lidmi je oblast rozvoje určená všem, kteří chtějí lépe poznat sebe sama a naučit se efektivně jednat s různými typy lidí v různých situacích. Hlavními tématy jsou osobnost člověka v mezilidských vztazích, testy zaměřené na poznání sebe i druhých a utváření a rozvíjení dobrých vztahů. Absolvent kurzu se naučí efektivně jednat s různými typy lidí v různých situacích.
 • Určité míře stresu je vystaven každý z nás, a proto je důležité se naučit zvládat stresové situace – Stress Management – co nejlépe tak, abychom si zachovali psychickou i fyzickou pohodu Nejenom dobrý manažer, ale i řadový člen týmu by si měl dokázat poradit ve vypjatých situacích. S námi si osvojíte, jak se vypořádat se zvýšenou zátěží, změnit některé neproduktivní návyky a eliminovat účinky stresu.
 • Time Management je určen jak manažerům, tak řadovým zaměstnancům, kteří potřebují efektivně plánovat a využívat svůj čas. Hlavními tématy jsou Time management IV. generace, stanovení priorit a zadávání úkolů, plánování času a dele­gování. Identifikujte své „zloděje“ času a najděte způsob, jak s nimi bojovat!
 • Self Management, resp. jak zvládnout základní techniky a principy sebeřízení, efektivně si stanovovat cíle a umět je naplňovat, pochopit principy prokrastinace a její prevenci, udržet bez enormní námahy svoji motivaci či jak dosahovat osobních vizí a spokojeného života. To jsou hlavní cíle programu zaměřeného na všechny zaměstnance napříč firmou.
 • Emoce jsou formou inteligence, která spočívá ve schopnosti uvědomit si sebe sama, své pocity, city a pozitivně je využít. Cílem programu zaměřeného na emoční inteligenci je pomoci Vám ji rozvinout, tj. uvědomit si roli emocí v pra­covních vztazích a zvládat emoce v obtížných situacích.
 • Kreativita a intuice v sobě zahrnuje důležitý apel, a to „Nepracujte více – pracujte chytřeji!“ Procvičte si své tvůrčí schopnosti, myšlení, logický úsudek a inte­lekt. Odhalte své přednosti. S chutí a odvážně se pusťte do kreativního obohacení svého pracovního i soukromého života. Kreativita a intuice může být přínosem při řešení strategických nebo každodenních situací v práci manažera. Přesvědčte se o tom.
 • a další témata.

 

Co můžete očekávat

 • Využití poznatků jak v pracovním, tak soukromém životě.
 • Lepší sebepoznání jako základ pro efektivnější sebeřízení.
 • Odhalení a využití vnitřních zdrojů.
 • Rozšíření osobního kompetenčního portfolia.

 

Pro konkrétní nabídku nebo bližší informace o zakázkovém vzdělávání v této oblasti nás prosím kontaktujte.