Projektové řízení

V podmínkách dnešního turbulentního světa je řízení projektů jednou z klíčových disciplín. Potřeba opakovaně ověřovat výchozí předpoklady i kvalitu působení okolního prostředí dělá z projektového řízení komplexní soubor dovedností. Jeho zvládnutí umožňuje reagovat na dynamiku okolního dění a zároveň dosahovat realisticky stanovených cílů.
Jde o unikátní průsečík řízení procesů, vedení lidí a strategického myšlení. Je to schopnost využívat nečekaných příležitostí i postavit se všem překážkám bez zbytečných ztrát.
Dobrý projektový management může snížit náklady, zvýšit efektivitu, zlepšit vnitropodnikovou komunikaci a přispět k celkové produktivitě a zdraví organizace.
Naší filozofií je sjednotit a zjednodušit jádro nejlepších praktik a metodik k formalizaci Vašich procesů projektového řízení. Zkrátka, pomáháme lidem najít pro ně ty nejlepší techniky a soustředíme se na sjednocení znalostí a dovedností celého týmu.

Jaká témata jsme pro Vás připravili

 • Základy zaměřující se na kompletní průřez základními dovednostmi a model projektového řízení v celé šíři.
 • Pokročilé techniky projektového řízení pro získání strategického nadhledu a dovednosti třídění priorit, jejich obhajoby a řízení.
 • Agilní projektové řízení určené primárně pro projektové manažery v IT, které je ale zároveň vhodné všude tam, kde vyžadována týmová spolupráce při tvorbě náročnějších celků sestávajících z velkého množství proměnlivých prvků.
 • Řízení projektových programů a portfolií pro strategické členy projektových týmů, kteří plánují zefektivnit řízení projektového portfolia společnosti či organizační jednotky.
 • Vedení projektových týmů zvyšující schopnost adekvátně reagovat, motivovat a řídit nejenom členy svých týmů, a to díky realistickému pojetí programu beroucího v úvahu nevyhnutelné konflikty i časté vyjednávání.
 • Firemní kultura v prostředí projektů nebo komunikace v projektu.
 • Strategické řízení a role projektů ve firmě.
 • Vedení změny jako projekt, kde naleznete strukturovaná doporučení, jak realizovat dlouhodobý záměr.
 • a další témata.

Co můžete očekávat

 • Dozvíte se jak na to.
 • Opíráme se o Vaše aktuální projekty s cílem hledat řešení.
 • Volíme správnou cestu mezi praktickým tréninkem a workshopy pro již spolupracující skupiny.

Pro konkrétní nabídku nebo bližší informace o zakázkovém vzdělávání v této oblasti nás prosím kontaktujte.